Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, công tác giáo dục chính trị đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị và gia đình. Lữ đoàn thường xuyên tổ chức các chương giao lưu, gặp gỡ giữa hậu phương và chiến sĩ, giữa chiến sĩ tại ngũ và chiến sĩ đã xuất ngũ để từ đó lan toả những câu chuyện truyền cảm hứng.