Chương trình Quốc phòng địa phương mời quý vị và các đồng chí cùng đến với LLVT TP Hà Nội.