Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ người dân của LLVT TP.HCM.