Mời quý vị và các đồng chí cùng tới với công tác đảm bảo an sinh trong tình hình dịch của LLVT cả nước.