Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 20/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Phó TTMT Huỳnh Chiến Thắng được Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng.

"Tôn sư trọng đạo" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

- World Cup 2022 - Một kỳ World Cup 2022 đặc biệt.