Thời sự Quốc phòng ngày 09/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng thủ dân sự.

- Sẵn sàng cho Hội nghị ACAMM-23.

- EU kiên quyết theo đuổi các mục tiêu khí hậu.