Thời sự Quốc phòng ngày 12/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Phấn đấu mỗi nhà giáo quân đội là một chuyên gia.

- Biển hòa bình, phục hồi bền vững.