Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 10/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Năm 2023, Việt Nam phấn đấu GDP đạt khoảng 6,5%.

- Bộ trưởng Phan Văn Giang tiếp các đoàn tham dự ACAMM-23.

- Vẫn tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu.