Thời sự Quốc phòng ngày 11/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống" trong công tác xây dựng Đảng.

- Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Vì sao có tới 30% tài xế container sử dụng ma túy ?.

- Hoa Kỳ bắt đầu rút khí tài khỏi Syria.