Thời sự Quốc phòng ngày 07/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

- Campuchia mãi khắc ghi công ơn to lớn của Việt Nam.

- Bộ Công an mở chuyên án triệt phá 210 băng nhóm tín dụng đen.

- Gần 80 người bị thương sau động đất ở Iran.