Thời sự Quốc phòng ngày 06/01/2019 có những nội dung chính sau đây: 

- Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

- Hà Giang đã khắc phục khó khăn trong tuyển quân.

- TP. Hồ Chí Minh dành 800 tỷ đồng chăm lo Tết các gia đình chính sách và hộ nghèo.

- Thách thức trong kiểm soát lạm phát.