Thời sự Quốc phòng ngày10/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

- Việt Nam - Campuchia chung sức xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bộ Quốc phòng và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ký quy chế phối hợp.