Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 06/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam.

- Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Trao giải cuộc thi ảnh “Tự hào một dải biên cương năm 2022”.