Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 01/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nhân lên tình yêu biển đảo Việt Nam qua cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng".

- Lễ hồi hương 49 hài cốt chiến sĩ Campuchia.

- Sẵn sàng cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.

- Phòng chống HIV/AIDS: Góp sức vì vạch đích 2030.