Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 22/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng.

- Lãnh đạo quốc phòng Asean bàn về các thách thức an ninh.

- Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa và Bình Dương.

- Tích cực chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022.