Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 30/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Chú trọng xây dựng nền biên phòng toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc.

- Tàu hải quân Ấn Độ thăm TP.HCM.

- Trao đổi nghiệp vụ công tác thanh niên quân đội Việt Nam - Lào.