Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 03/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

Lễ viễng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung.

- Hướng tới một kỳ triển lãm chu đáo toàn diện.

- Hai tấn bưởi da xanh Bến Tre đầu tiên được xuất khẩu sang Hoa Kỳ.