Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Cụm thi đua Bộ Chỉ huy quân sự 12 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022.