Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người luôn sống trong muôn triệu trái tim của nhân dân Việt Nam. Lúc sinh thời trên hành trình đi tìm đường cứu nước đã bôn ba qua rất nhiều nơi trên thế giới, ở những nơi mà Bác đã đi qua, thậm chí là những quốc gia mà Bác chưa kịp đặt chân tới, nhân dân ở đây đều dành cho Bác những tình cảm vô cùng đặc biệt. Người đã trở thành biểu tượng thân thuộc và sống động trong trái tim của bạn bè năm châu. "Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này". Đó Lời nhận định của TS. Modagat Ahmed - nguyên Giám đốc UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - là một trong những dẫn chứng về tình cảm, sự kính trọng mà bạn bè thế giới dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con vĩ đại, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.