Lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam khởi nguồn từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội xuất bản báo Thanh Niên số ra đầu tiên ngày 21/6/1925. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí là một vũ khí sắc bén, là một phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền, giác ngộ và vận động quần chúng. Bản thân Người cũng là tấm gương làm báo sáng ngời, là người thầy của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam. Qua các thế hệ, những phóng viên báo chí đã học gì được từ Chủ tịch Hồ Chí Minh? Đó là chủ đề chính trong chương trình giao lưu "Học Bác Hồ làm báo" của kênh truyền hình QPVN nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).