Cách đây 70 năm, giữa lúc gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên các lực lượng tham gia kháng chiến kiến quốc. Để thực hiện triển khai chỉ thị trên, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Từ đó đến nay, phong trào thi đua yêu nước đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng tới mọi tổ chức, mọi lực lượng, tới từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Ngày 27/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức các đợt thi đua sôi nổi, thiết thực, rộng khắp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước, quân đội nhân dân Việt Nam đã cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sĩ toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm tròn chức năng "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất", cùng với đó là các đợt thi đua cao điểm, các cuộc vận động lớn nhằm phát hiện và lan tỏa rất nhiều gương người tốt, việc tốt trong toàn quân.