Môi trường và biến đổi khí hậu đã và đang là mối quan tâm của toàn cầu, trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỉ 21, và Việt Nam là một trong số những quốc gia trên thế giới được dự báo là sẽ phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, cùng với đó, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang tiếp tục gia tăng với những diễn biến nghiêm trọng và phức tạp. Nhận thức sâu sắc và dự báo khoa học về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu với quan điểm nhất quán, xuyên suốt là bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, công tác quản lý, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong quân đội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quân đội đóng vai trò nòng cốt trong tham gia khắc phục các sự cố môi trường, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân trước tác động ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa môi trường, khắc sâu thêm hình ảnh cao đẹp truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" trong lòng nhân dân.