Trong chương trình Tạp chí Thể thao Quân đội - Số 213, mời quý vị và các đồng chí cùng đến với Trung tâm Huấn luyện Bộ đội biên phòng (trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và cùng xem công tác huấn luyện rèn luyện thể lực của bộ đội trong những ngày nắng nóng cao điểm tại thao trường.