Kỹ thuật lợi hại, luyện tập khoa học thực tế và cởi mở, tạo điều kiện phát triển, tất cả những yếu tố đó đã khiến Brazilian Jiu - Jitsu trở thành một môn võ có vị trí vô cùng đặc biệt và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.