Nnững nội dung chính trong Tạp chí Thể thao Quân đội số 197:

- Công tác tập huấn quân sự tại Quân khu 1.

- Không khí đón xuân tại Đại đội Pháo phòng không 37, Ban CHQS TP Vũng Tàu.