Từ nhiều năm nay, Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội luôn có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà ở các sân chơi quốc tế. Hơn nửa thập kỷ xây dựng và phát triển đến nay, Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội đã trở thành một trong những trung tâm thể dục thể thao lớn mạnh của quốc gia với nhiều bộ môn khác nhau, trong đó, công tác tìm kiếm và đào tạo các vận động viên trẻ luôn được chú trọng.