Trong chương trình Tạp chí Thể thao Quân đội số 205, mời quý vị và các đồng chí cùng khám phá một buổi huấn luyện vượt sông của bộ đội Trung đoàn bộ binh 4 Sư đoàn BB5, QK7. Tiếp theo cùng đón xem và ghi nhận về công tác đào tạo trẻ của các đội tuyển tại Trung tâm Thể thao Quốc phòng 2.