Võ phái Thiếu Lâm Tự được hình thành vào năm 550 TCN tại chùa Thiếu Lâm trên núi Thiếu Thất  Trung Quốc do Bồ Đề Đạt Ma sư tổ người Ấn Độ đi truyền đạo sáng lập. Trải qua hang nghìn năm môn võ này vẫn lưu truyền trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam. Hiện nay võ công của Thiếu Lâm đang được truyền bá rộng rãi trên khắp các tỉnh thành phố của nước ta với nhiều dòng phái khác nhau và đang thu nạp được khá nhiều môn sinh. Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về Võ Thiếu Lâm thông qua chương trình Tạp chí Thể thao Quân đội - Số 210.