Sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường miền Nam, dựa vào kinh tế và quân sự, đế quốc Mỹ đã dùng không quân mở rộng đánh phá ra toàn miền bắc. Đặc biệt tập chung lực lượng đánh phá Hà Nội và những mục tiêu trọng điểm, nhằm phá hủy những mục tiêu trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Ngày 7/2/1965, đế quốc Mỹ chính thức mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, trước tình hình ấy ngày 19/5/1965, Bộ Tổng Tư lệnh quyết  định thành lập Bộ Tư Lệnh Phòng không Hà Nội, nay là Sư đoàn Phòng không 361 và Bộ Tư Lệnh Phòng không Hải Phòng. Ngay sau khi được thành lập Ủy ban Hành chính Hà Nội đã ra quyết định cấp đất để xây dựng sở chỉ huy cơ bản của đơn vị mang mật danh K1 tại Hòa Mục.