Năm 1972,cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã bước vào giai đoạn quyết định. Ở miền Nam, bằng cuộc tiến công chiến lược xuân - hè, quân và dân ta đã dành thắng lợi lớn, cơ bản giải phóng tỉnh Quảng Trị, đẩy chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, ngày 6/4/1972, tổng thống Mỹ đã huy động một lượng lớn không quân và hải quân tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 đối với miền Bắc với quy mô lớn hơn, tính chất ác liệt, tàn bạo hơn nhiều so với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất.