Trước thất bại của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" đế quốc Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược "Chiến tranh cục bộ" đưa quân viễn chinh và quân các nước chư hầu của Mỹ vào miền Nam, đồng thời âm mưu mở rộng cuộc chiến chiến tranh leo thang phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc, Việt Nam. Máy bay, tàu chiến đêm ngày đánh phá các mục tiêu trên đất liền một cách điên cuồng gây nhiều tội ác với nhân dân ta, đồng thời chúng thả thủy lôi, bom từ trường xuống các bến cảng, cửa sông, ven biển, các vùng tập kết chuyển tải hàng hóa và các bến phà, trên sông, biển miền bắc. Chúng thực hiện thả nhiều đợt, mỗi đợt thực hiện theo một phương thức mới, kết hợp với nhiều loại thủy lôi có sự cải tiến và mức độ ngày càng nguy hiểm hơn...Để thông luồng giải tỏa giao thông đường thủy ta đã dùng nhiều loại phương tiện để phá thủy lôi của Mỹ, Bộ GTVT đã giao cho Viện Thiết kế Tàu thủy nghiên cứu tàu phá bom từ trường không người lái T5 để chống lại sự phong tỏa thủy lôi của giặc Mỹ ở cửa sông, bến phà, cửa biển, các tuyến giao thông đường thủy của ta.