Brazil có hơn 1000 dặm gần bờ biển là một trong những khu vực ẩm ướt và rộng lớn nhất thế giới với tên gọi Bataan, mỗi năm có hàng ngàn người yêu thích khám phá vùng ẩm ướt này. Khách du lịch đến một vùng đất mới, mọi thứ không như mong đợi, họ bị lạc và rắc rối xuất hiện. Lạc trong đầm lầy, tìm cộng đồng dân cư đó là tình cảnh mà hai chuyên gia sinh tồn của Cody Lundin và Dave Canterbury phải trải qua.