Trong phần 71 của seri "Chống chọi với thiên nhiên", nhân vật trải nghiệm Bear Grylls chinh phục và khám phá tại Iceland, một trong những nước ít cư dân nhất tại Châu Âu. Nguy hiểm kép nơi đây là cái nóng cực độ và cái lạnh cực độ. Địa hình ở Iceland cũng không cho phép chúng ta mắc sai lầm; tìm thức ăn là cuộc chiến không hồi kết và thiên nhiên cứ tạo áp lực liên tục không có lối thoát.