Trong phần 66 của seri "Chống chọi với thiên nhiên", mời quý vị và các bạn cùng Bear Grylls khám phá cụm đảo thuộc một phần của nhóm đảo Malaysia và tìm cách sinh tồn ở một trong những nơi hoang vắng nhất hành tinh, leo những dốc đá dựng đứng, kiểm nghiệm khả năng săn bắn khi bẫy thú hoang và lặn sâu đến 30 feet để tìm thức ăn.