Nhân vật trải nghiệm Bear Grylls đã đi đến cùng trời cuối đất để tìm kiếm những thử thách khó khăn nhất và thoát khỏi những nơi nguy hiểm, khắc nghiệt nhất trên thế giới với những kỹ năng sinh tồn quan trọng mà nếu không có chúng bạn sẽ không thể sống nổi một ngày. Điểm đến tiếp theo của cuộc hành trình là vùng biển ở cực Bắc Scotland, chiến đấu với biển cả và tận dụng bất kỳ vật liệu nào tìm được, một nơi mà thần kinh bị thử thách khôn cùng, một bước đi sai có thể là dấu chấm hết, đây là nơi hoang vu, cằn cỗi và vô cùng nguy hiểm.