Trong phần 54 của seri "Chống chọi với thiên nhiên", mời quý vị và các bạn cùng theo chân Bear Grylls tới Hoang mạc Sahara, một trong những hoang mạc nóng nhất và có chiều rộng lớn nhất thế giới. Sẽ chẳng ai muốn lạc tại nơi đây và Bear Grylls sẽ chỉ cho chúng ta cách tồn tại, đi tìm sự sống tại chính hoang mạc khắc nghiệt này. Cuộc chiến tìm nước và sự sống không hề dễ dàng, có rất nhiều người thiệt mạng tại nơi đây nhưng với kỹ năng và tâm lý đúng đắn bạn vẫn có thể sống sót và trở về.