Trong hơn 60 phần của seri "Chống chọi với thiên nhiên", chúng ta đã cùng nhân vật trải nghiệm Bear Grylls đi khắp nơi, tới tận cùng trời cuối đất để đối đầu với những điều kiện khắc nghiệt nhất của thiên nhiên. Qua những lần như thế, anh đã học được nhiều điều. Trong phần 67 này, Bear Grylls sẽ dùng những trải nghiệm đó để làm một việc hoàn toàn mới - chỉ cho chúng ta cách sinh tồn dù ở nơi nào trên Trai đất. Đây sẽ là chương trình chuyên biệt về cách sinh tồn trên địa cầu.