Nova Scotia bờ biển Canada, nơi có hàng trăm đảo hoang ngày đêm bị sóng đánh, gió rít và nhiệt độ âm. Suốt lịch sử tại Nova scotia đã nhấn chìm 10 nghìn con thuyền hoặc hơn. Bị bỏ mặc trên đảo hoang đó là viễn cảnh mà hai chuyên gia sinh tồn Dave Canterbury chuyên gia đi rừng và Cody Lundin người sống gần với thiên nhiên sẽ có lần đầu trải nghiệm tại đây. Chúng ta hãy cùng đón xem họ sinh tồn ra sao trên đảo hoang.