Louisiana vịnh biển ẩm ướt, với diện tích 240.000 hecta đầm lầy. Một mê cung các kênh rạch, đầy dẫy rắn rết và cá sấu. Bị lạc trong vùng đầm lầy Louisiana đó là tình huống mà hai chuyên gia sinh tồn hàng đầu Cody Lundin và Dave Canterbury phải đối mặt, một môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh.