Rặng san hô như rừng mưa nhiệt đới dưới đáy biển, đây là nơi cư trú của các loài sinh vật đáy và các loài cá. Các rặng san hô cũng được chia ra làm nhiều tầng với mức độ che phủ như rừng nhiệt đới. Nếu rặng san hô mất đi, biển sẽ biến thành thủy mạc, không còn nguồn lợi, điều này sẽ gây ra nhiều hệ lụy với một quốc gia biển như Việt Nam.