Rubik thời sự ngày 19/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Đề xuất tăng phí đăng ký mới xe ô tô tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

- Đã có 4 nhà mạng được cấp phép 4G.

- Hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2017.

- Sản lượng nuôi trồng và xuất khẩu tôm 2016 đạt triển vọng.

- Trong phần tiêu điểm hôm nay sẽ là vấn đề bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản, với câu chuyện nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Quảng Nam.