Chỉnh trang đô thị, hay những công trình thủy điện công suất lớn những chủ trương, dự án đó, phía sau là bài toán tái định cư. Cho đến nay, bất cứ dự án tái định cư nào, dù là đô thị hay nông thôn miền núi, vùng dự án thủy điện ... cũng đều vấp phải rất nhiều khó khăn, bất cập.

Đô thị loay hoay với mua bán, phương thức chuyển đổi. Tái định cư thủy điện thì thiếu nước, thiếu đất sản xuất, bài toán “lạc nghiệp” cho người dân vùng tái định cư. Và một tồn tại chung ở đó, chính là chất lượng xây dựng nhà cho tái định cư. Hàng loạt sự xuống cấp nhanh chóng chỉ sau một thời gian đầu sử dụng.