Từ vị thế của nước xuất khẩu than đá, đến nay nước ta đang nhập khẩu trở lại với lượng tăng chóng mặt. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, từ đầu năm đến nay Việt Nam đã nhập khẩu gần 10 triệu tấn than. Số lượng này tăng gấp 3 lần so với dự báo lượng than nhập khẩu của Bộ Công thương trong cả năm 2016. Vậy con số trên đã nói lên những bất cập gì trong công tác quy hoạch và chiến lược phát triển ngành than của Bộ Công thương và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam?