Mặc dù đã có nhiều chính sách để ưu đãi tập trung dòng vốn tín dụng vào nông nghiệp nông thôn nhưng tỷ trọng vốn tín dụng nông nghiệp có thể nói là vẫn rất èo uột. Thậm chí dù nhà nước có nhiều chính sách để thúc đẩy vốn tín dụng vào nông nghiệp, nhưng nông dân, tổ hợp tác vẫn khó tiếp cận, còn ngân hàng cũng tìm cách "né" cho vay nông nghiệp. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này và liệu rằng chúng ta có cần một kênh vốn dành riêng cho việc phát triển nông thôn, nông nghiệp hay không?

Bàn luận về vấn đề này, chương trình Rubik Thời sự ngày 6/10/2016 đã mời tới trường quay ông Hoàng Trọng Thuỷ - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn mới.