Rubik Cuộc sống ngày 17/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Người kể chuyện qua sắc vải.

- Vườn thực vật Kew thắp sáng đón giáng sinh.