Rubik Cuộc sống ngày 15/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Di dời các trường Đại học ra ngoại thành: Cần một quyết tâm cao.

- Diễn viên Hứa Vĩ Văn mở triển lãm tranh thứ 4.

- Mùa cúc Bách Nhật bên sông Hồng.