Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 07/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Phát triển dịch vụ du lịch vườn trái ngọt.

- Nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo.

- Alberobello: Thị trấn của những mái nhà hình nấm.