Rubik Cuộc sống ngày 06/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gặp gỡ bố con diễn viên Quốc Tuấn và Bôm.

- Thu nhập giảm sút, công nhân áp lực trước Tết.

- Mùa cỏ hồng Đà Lạt.