Rubik Cuộc sống ngày 26/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hồi phục tâm lý cho trẻ em mồ côi vì Covid-19.

- Tái hiện một phần lịch sử Việt qua bộ môn cưỡi ngựa bắn cung.

- Hòa Bình khai mạc Lễ hội Cam Cao Phong năm 2022.