Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những thước phim về Thủ đô Hà Nội chủ động ứng phó đại dịch Covid-19 và niềm tin chiến thắng mãnh liệt ở nơi này.